Кнауф България

Основната функция на системата е Енергиен мениджмънт. Всички електрически измервателни уреди в завода (около 35) са заети в събиране на данни. Данните се доставят на OPC сървъра чрез Modbus RS485. Ние използваме HMI и TrendWorx пакети. Въз основа на TrendWorx файлове софтуера за управление на енергията на Кибернетика генерира различни доклади в таблица и графичен формат, включително прогнозиране на бъдещите потребления въз основа на определен период. Системата беше въведена през 2013 г. и в момента се разширява с газометри и водомери.

 

« Назад към всички Референции