За нас

АТИКС ООД е основана през 2004 г. Фирмата предлага високо технологични продукти, предназначени за индустриалната автоматизация.

Атикс e ексклузивен дистрибутор на иновативна техника и софтуер на фирмите:

VIPA - индустриална техника за автоматизирани уп„„равляващи решения:

 • Програмируеми контролери, хардуерно и софтуерно съвмес- тими с контролерите SIMATIC на фирма Siemens;
 • Централни процесори VIPA SPEED7 - едни от най-бързите в света, програмируеми със STEP 7 на Siemens;
 • SLIO - иновативен контролер от ново поколение
 • Индустриални операторски панели;
 • Модули и компоненти за контролерите от серията SIMATIC S5 на Siemens;
 • Софтуер за програмиране.

LEUZE ELECTRONIC - лидер в областта на лазерните „„технологии:

 • Детекция - фотоелектрични сензoри;
 • Идентификация - автоматични системи за идентификация, пренос на данни и измерване на разстояния и скорост;
 • Сигурност - устройства за машинна безопасност.

ICONICS - световен лидер в областта на SCADA-системите „„и Web-ориентирани решения за Business Intelligence (BI):

 • GENESIS 64 - ново поколение софтуер за визуализация, HMI и SCADA;
 • Energy AnalytiX - приложениe към GEN64 за енергиен монито- ринг, анализ и мениджмънт (EMS); Архив, визуализация и анализ на данни в реално време за консумирана/произведена енергия, вода, газ, енергийни носители или емисии на газове;
 • BizViz - Мощен програмен пакет за управление на информацията и визуализация на бизнес процесите на дадено предприятие.
 • MobileHMI - мобилното решение за Вашата SCADA.

TAKEBISHI CORPORATION - OPC софтуер и DeviceGateway 

WACHENDORFF AUTOMATION - енкодери и енкодерни системи „„(абсолютни и инкрементални)
 
 LAUMAS ELETTRONICA - модерни profibus/profinet тензоме„„трични модули и сензори.
 
Ние предлагаме технически консултации при избора на системни решения по конкретни изисквания на клиентите в областта на промишлената автоматизация.